ข้อมูลการเผยแพร่ ITA ของเพื่อนบ้าน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมดงรัก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราสาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีณรงค์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศีขรภูมิ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรงทาบ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนบุรี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำดวน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนนารายณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวเชด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพลบุรี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมพระ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์
โรงพยาบาลพนมดงรัก
โรงพยาบาลปราสาท
โรงพยาบาลศรีณรงค์
โรงพยาบาลศีขรภูมิ
โรงพยาบาลสำโรงทาบ
โรงพยาบาลรัตนบุรี
โรงพยาบาลลำดวน
โรงพยาบาลกาบเชิง
โรงพยาบาลโนนนารายณ์
โรงพยาบาลสนม
โรงพยาบาลบัวเชด
โรงพยาบาลชุมพลบุรี
โรงพยาบาลจอมพระ
โรงพยาบาลสังขะ